Nexus 7

How to Speed Up Nexus 7 (2012)

Nexus 7 (2012)

มี Nexus 7 (2012) อยู่หนึ่งเครื่อง แรกๆ ก็ใช้งานดีอยู่ แต่ Nexus 7 รุ่นแรกสุดนี้กลับมีปัญหาเรื่อง SSD คือ Android ช่วงนั้นไม่รองรับคำสั่ง TRIM (ภายหลังแก้แล้ว ตั้งแต่ 4.3 เป็นต้นมา) ผลคือใช้ๆ ไปแล้วเครื่องจะช้าลงเรื่อยๆ

Nexus 7 Review

ได้มาพักใหญ่แล้ว เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เขียนถึง (บน Blognone มีท่านอื่นรีวิวไปให้แล้ว)

ในฐานะคนเคยใช้ Galaxy Tab รุ่นแรกมา ผมเชื่อสุดใจว่าแท็บเล็ตขนาด 7" ดีกว่าแท็บเล็ตขนาด 10" มาก เพียงแต่ execution หลายๆ อย่างของ Tab ตัวแรกมันยังไม่สมบูรณ์มากนัก โดยเฉพาะขนาดและน้ำหนักที่ยังหนา-หนักมากเกินไป

พอได้ Nexus 7 มาก็พบว่าไม่ผิดหวัง และไม่แปลกใจเลยที่รีวิวต่างประเทศชมกันมาก เพราะขนาดและน้ำหนักกำลังดี เหมาะแก่การถือด้วยมือเดียวมาก (เช่น ใช้ในส้วม หรือใช้ตอนกินข้าว) จุดที่เป็นเอกลักษณ์และผมชอบเป็นพิเศษคือ ฝาหลังที่ใช้วัสดุเลียนแบบหนัง ทำให้จับได้กระชับมือกว่าแท็บเล็ตฝาหลังเป็นโลหะหรือพลาสติกลื่น

Nexus 7

Subscribe to RSS - Nexus 7