Zealot

Do Not Attack God

จงอย่าโจมตีศาสนาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับพระเจ้า เพราะเรื่องเหล่านี้มีพลังมหาศาลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโง่ - Machiavelli

จากหนังสือ ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ โดย ศ. พิเศษ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสนาและสาวก

"ศาสนาไม่ยึดถือเหตุผล เพียงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ ต่อให้ความเชื่อตรงกันข้ามกับความจริง ยังคงเลือกความเชื่อละทิ้งความจริงเป็นเหตุให้เหล่าสาวกกลายเป็นผู้คล้อยตามอย่างงมงาย แน่นอน ระดับความตื้นลึกของความเชื่อต่างกัน แต่โดยพื้นฐานเป็นเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นก็มิใช่สาวกแล้ว"

หลิวมู่จือ กล่าวกับ หลิวอวี้
จอมคนแผ่นดินเดือด เล่ม 21 หน้า 216

Rational Rant

ไปตอบไว้ในบล็อกของ @plynoi มาขยายความต่อในบล็อกตัวเองอีกหน่อย

ที่ผมด่า Java เยอะๆ ไม่ใช่เพราะอยากด่า แต่เป็นเพราะมันห่วยจริงๆ (ผมมีทั้ง กรณีที่ reproducible ได้; กรณีที่ใครเห็นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตามันอุบาทว์) ถ้ามันไม่ห่วยจะไปด่าทำไมให้เป็นศัตรูกับสาวกเปล่าๆ

แต่น่าเศร้าที่เรามีสาวก Java มาเถียงตลอดว่า "Java ดีเสมอ" (ไม่ต้องบอกว่าใครมั้ง) มันส่งผลลบต่อ Java ในระยะยาว ไม่ต้องแคร์เรื่องภาพ แต่การปฏิเสธความจริงลักษณะนี้ทำให้ความบกพร่องของ Java ถูกละเลยไป แทนที่มันจะถูกแก้ไขกลับกลายเป็นว่าผ่านมาเป็นสิบปี มันก็ยังจมปลักอยู่อย่างเดิม

Keyword: 

How to Build a Religion

Keyword: 

Gizmodo on iPhone

หัวข่าวของ Gizmodo ที่ผมอ่านแล้วซาบซึ้งและอยากกราบไหว้ ชาบู ยกตำแหน่งหัวข่าวยอดเยี่ยมแห่งปีให้ล่วงหน้า

Hello! There Are More Than Just iPhones In This Universe!

Keyword: 

Pages