Zealot

Do Not Attack God

จงอย่าโจมตีศาสนาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับพระเจ้า เพราะเรื่องเหล่านี้มีพลังมหาศาลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโง่ - Machiavelli

จากหนังสือ ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ โดย ศ. พิเศษ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสนาและสาวก

"ศาสนาไม่ยึดถือเหตุผล เพียงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ ต่อให้ความเชื่อตรงกันข้ามกับความจริง ยังคงเลือกความเชื่อละทิ้งความจริงเป็นเหตุให้เหล่าสาวกกลายเป็นผู้คล้อยตามอย่างงมงาย แน่นอน ระดับความตื้นลึกของความเชื่อต่างกัน แต่โดยพื้นฐานเป็นเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นก็มิใช่สาวกแล้ว"

หลิวมู่จือ กล่าวกับ หลิวอวี้
จอมคนแผ่นดินเดือด เล่ม 21 หน้า 216

Rational Rant

ไปตอบไว้ในบล็อกของ @plynoi มาขยายความต่อในบล็อกตัวเองอีกหน่อย

ที่ผมด่า Java เยอะๆ ไม่ใช่เพราะอยากด่า แต่เป็นเพราะมันห่วยจริงๆ (ผมมีทั้ง กรณีที่ reproducible ได้; กรณีที่ใครเห็นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตามันอุบาทว์) ถ้ามันไม่ห่วยจะไปด่าทำไมให้เป็นศัตรูกับสาวกเปล่าๆ

แต่น่าเศร้าที่เรามีสาวก Java มาเถียงตลอดว่า "Java ดีเสมอ" (ไม่ต้องบอกว่าใครมั้ง) มันส่งผลลบต่อ Java ในระยะยาว ไม่ต้องแคร์เรื่องภาพ แต่การปฏิเสธความจริงลักษณะนี้ทำให้ความบกพร่องของ Java ถูกละเลยไป แทนที่มันจะถูกแก้ไขกลับกลายเป็นว่าผ่านมาเป็นสิบปี มันก็ยังจมปลักอยู่อย่างเดิม

Gizmodo on iPhone

หัวข่าวของ Gizmodo ที่ผมอ่านแล้วซาบซึ้งและอยากกราบไหว้ ชาบู ยกตำแหน่งหัวข่าวยอดเยี่ยมแห่งปีให้ล่วงหน้า

Hello! There Are More Than Just iPhones In This Universe!

Pages

Subscribe to RSS - Zealot